Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          ZİYARETÇİ DEFTERİ          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi

PERŞEMBE MERKEZ (YENİ) CAMİİ YARDIMLARINIZI BEKLİYOR YARDIMLARINIZ İÇİN:
Ziraat Bankası Hacıkadı Şubesi Merkez Camii Yardım Hesabı(Şube kodu:792)
TÜRK LİRASI için: 13304892-5004


Köşe Yazısı - AMERİKAN TOPLUMUNDA TÜRK AİLE YAPISI - PERŞEMBENİN SESİ
   
 

Dr.Cahid KARA ¬

Yrd.DoçDr.Cahid Kara

 AMERİKAN TOPLUMUNDA TÜRK AİLE YAPISI

 Yazı Boyutu

 Tarih : 11.8.2009 - 04:16:34 


Konuşma, Maryland, Washington, DC., ve Virginia eyaletlerinde yaşayan Türk ailelerinin yapıları gözlemlenerek ulaşılan sonuçlar çerçevesinde olusturulmuştur.


Dr.Cahid Kara - İmam

Türk-Amerikan Topluluk Merkezi Camii

Lanham, Maryland

4 Temmuz 2009 

AMERİKAN TOPLUMUNDA TÜRK AİLE YAPISI 

      Konunun Sınırları: 

      Konuşma, Maryland, Washington, DC., ve Virginia eyaletlerinde yaşayan Türk ailelerinin yapıları gözlemlenerek ulaşılan sonuçlar çerçevesinde olusturulmuştur. Bununla beraber, farklı eyalet ve bölgelerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Fakat, çeşitli vesilerle ziyaretlerinde bulunduğum ailelerin yapıları genel olarak burada anlatılacağı gibidir.

      Metin:

  1. Evlenme Nedenleri:
   1. Aşık olma veya birbirini sevme.
   2. Vatandaşlık elde etme isteği
   3. Evlilik öncesi yakın arkadaşlık, cinsel ilişki ve kadının hamile kalması.
 
  1. Türk Aile Yapısı

  Konuya geçmeden önce Amerika’da yaşayan Türklerin aile yapısı oldukça karmaşık bir hüviyete bürünmeye başladığını söylemek isterim. Birgün çocuklarımız ellerinde her hangi bir dine veya milliyete mensup bir gençle karşımıza geçip, “Baba, ben bu kız/erkek arkadaşımla evleneceğim,” şeklinde bize göre sürpriz bir gelişme ile karşılaşabiliriz. Esasen bu durum bazılarımıza göre sürpriz olsa da, bazılarımız için tamamen içselleştirilmiş durumdadır. Ben burada Amerika yaşayan Türklerin kaç farklı yapıda aile çeşidine sahip olduklarını kategoriler olarak ele almaya çalışacağım. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, ele alınan konular ve değerlendirmeler gözlemlere ve karşılıklı konuşmalara dayanmaktadır.

        İlk olarak Amerikada yaşayan Türkleri, kendime göre, iki ana kategoride değerlendirmek istiyorum.

   1. Muhafazakar Aileler:
    1. Karı ve Koca Türk olan aileler

    Bu tip aileler genel olarak ortalama Türkiye’deki sosyal hayatı yaşayan ve bir cami veya dini faaliyet gösteren derneklerin faaliyetlerine devamlı katılan ailelerdir. Bunlar genelde birinci nesildir ve evlerinde devamlı olarak Türkçe konuşurlar. Yetişen çocuklar, Amerikan eğitim sistemine göre yetiştiklerinden Amerika ile Türkiye arasında bir yerdeler, ama her zaman için Türkiye ağır basmaktadır, yani kendilerini daha çok Türkiyeli hissetmektedirler. Hatta bu ikinci neslin bazıları ciddi olarak Türkiye’ye dönmeyi arzuladıklarını söyleseler de ben bu güne kadar göç edene rastlamadım. Bu ailelerin çocukları arasında Amerika’da yetişen bir gençle evlenen ile Türkiye’den gelen gençle evlenenler arasında biraz farklılıklar bulunmaktadır. Amerika’da yetişenler genelde evlerinde İngilizce – Türkçe karışık konuştuklarından, bu ailelerin çocukları genelde İngilizce konuşmayı yeğlemektedirler. Türkçe bu kategorideki üçüncü nesil çocuklar için ikincil bir dil konumuna düşmektedir. Eşlerden birinin Türkiyeden olması durumunda ise ev içerisinde genelde Türkçe konuşulduğundan çocukların Türkçesi daha güzel olmaktadır.

    1. Koca Türk, karısı gayr-ı Türk aileler

    Bu tip aileler genelikle dindar olup Türk derneklerinden ziyade diğer Müslüman kuruluşlarla beraber ve destek olan erkek Türklerle ilgilidir. Bu tip evliliklerde bayanlar Araplardan olabileceği gibi uzak doğu ve hatta mühtedi beyaz Amerikalı ve Avrupalı olabilmektedir. Burada problem, doğan çocukların melez bir ırka sahip olmalarıdır. Bu çocuklar her ne kadar Türkçe öğrenseler de hiç bir zaman ana dilleri Türkçe olmayacaktır. Ev içerisinde ortak dil olan İngilizce konuşulduğundan, çocuklar için İngilizce ana dildir. Bu arada çocuklar ev içerisinde anneleriyle daha çok vakit geçirdiklerinden dolayı genelde annenin asıl lisanı çocukların ikinci dilleri olmaktadır. Bu durum sadece dil ile sınırlı kalmamakta, çocuk kültürel ve kimlik olarak da kendisini Türklerden farklı hissetmektedir. Bu çocuk artık Amerikalıdır.

    1. Kocası Türk, karısı Hıristiyan olan aileler:

    Bu tip evliliklerin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Sevgi/aşık olma, vatandaşlık elde etme amacıyla yapılan evliliklerdir. Severek gerçekleştirilen evliliklerin başında her ne kadar taraflar birbirlerine karşı samimi olsalar ve hatta bazı bayanlar müslüman da olsalar, eski dinlerine geri dönebilmekte ve zaman içerisinde evlilik bitirilebilmektedir.  Bu durumun genel sebebi anlaşmazlık ve çocukların dini kimlikleri meselesidir. Anne eğer eski dinindeyse çocuklarını da genelde kendi dini inanç ve pratiklerine göre yetiştirmek istemektedir. Bu durum her ne kadar evlilik öncesi sorun olmasa da, evlendikten sonra bazı çiftler çocuğun dini kimliği konusunda anlaşamadıkları için çocuk sahibi olamamaktadırlar. Boşandıktan sonra da çocuklar mahkeme tarafından genelde anneye verilmekte ve sonuçta kayıp çocuklar dediğimiz bir nesil ortaya çıkmaktadır. Diğer mesele de günlük hayattaki pratiklerdir. Erkek dindar olduğundan karısının evde içki içmesini ve domuz eti yemesini genelde yasaklamaya çalışmaktadır. Buna karşın da bayan kocasına karşı bazı diretmelerde bulunmaktadır. Örneğin, kadın eğer Mormonsa, kocasının evde çay, kahve ve sigara kullanmasını engelleyebilmektedir. İkinci husus, vatandaşlık için yapılan evliliklerdir. Bu durumda bayanlar ya daha yaşlı olmakta ya da Afrikan Amerikan olabilmektedir. Bunun sonucu ise zaten bellidir. Erkek vatandaşlığı elde ettikten sonra genelde karısından ayrılmaktadır.

    1. Afrikan Amerikan, İranlı veya Arap gibi gayr-ı Türk Müslüman erkeklerle evli Türk Bayanlar.

    Bu evlilikler genel olarak yürümektedir, çünkü aile genel olarak muhafazakar olduğunda aile de hakim unsur babadır. Bu tip ailelerde çocuklar İngilizce’nin yanında anne ve babalarının dillerini de az-çok öğrenmektedirler. Bunun yanında bu çocuklar annelerinden ziyade kendilerini daha çok babalarının ülke ve kültürüne ait hissetmektedirler. 

   1. SEKÜLER AİLELER

   Bu tanımdan maksadımız, dini faaliyet gösteren her hangi bir dernek veya camiyle bağlantısı olmayıp, kendisini müslüman hissettiği halde modern batı hayatını kendine hayat tarzı olarak kabul eden Türk aileleridir. Bu kategorideki ailelerin yaşantısında din sadece ya bayramlarda ya da cenaze törenlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. Hayatlarında her hangi bir dini figür olmadığından yetişen çocuklar dini bilgi ve kültürden habersiz, tamamen Amerikan hayat tarzına göre yetişmektedirler. Bu kategorinin ilk grubu:

    1. Koca Türk, karısı da Türk aileler.

    Bu gruba mensup olan aileler genelde iyi eğitimli, varlıklı ve Türkiye ‘de genelde bu yaşam tarzını benimsemiş ailelerin çocuklarıdır. Bu ailelerin evleri tipik Amerikan tarzına göre döşenmiştir: eve ayakkabılarınızla girersiniz, odada loş bir ışık ve ev sahibi genelde kıbleyi bilmez. Bu aile içinde yetişip de Türkçe bilen çok az çocuklar bulunmaktadır. Bu gruptaki Türk ailelerin çocukları kendi aralarında İngilizceyi konuşmaktadırlar ve Türkçe ifade de oldukça zorlanmaktadırlar. Hatta Amerikada doğup büyümiş yetişkin biri milli maçların kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini  açıkça beyan edebilmektedir. Bu aile grubunda yetişen çocuklar Amerika ile Türkiye arasındaki dengede Amerikan kültürü daha baskın görülmektedir. Bu gençler ve aileler Amerika’da kutlanan çoğu özde dini içerikli bayramları kültürel olarak ele alıp samimi bir şekilde kendi aralarında kutlamaktadırlar. İkinci nesil olarak yetişen bu çocuklar evlilik tercihlerinde tamamen bağımsız davranabilmektedir. Erkek veya kız eşini tercih ederken din veya milliyetine dikkat etmeksizin tercihte bulunabilmektedir. Burada karşımıza İspanyol, Hindli, Koreli, Afrikan-Amerikan veya Beyaz Amerikanlarla yapılmış evlilikler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan üçüncü nesil tamamen karışıktır. Melez bir nesil meydana gelmektedir. Bence bu nesil dinen ve miliyeten tamamen  kayıp olarak algılanabilir.

    1. Koca Türk karısı gayr-ı Türk olan aileler.

    Bu gruptaki aileler genellikle Amerika’daki ikinci nesil arasında görülmektedir. Gençler tamamen Amerikan kültürüne göre yetiştiklerinden ki bunu evlerinde ve çevrelerinde öğrenmekteler, Türk kimliği pek bir şey ifade etmemektedir. Hayattta karşılaştıkları ve hoşlandıkları İspanyol veya Avrupalı her hangi bir bayanla dini ve kimliği ne olursa olsun evlenebilmektedirler. Üçüncü nesil ise muhtemelen kendisini daha çok Amerikalı hissedecektir. Hatta evlilik öncesi aynı evi paylaşan gençler bulunmaktadır.

    1. Kocası Hıristiyan Afrikan-Amerikan olup Türk Bayanla evli aileler.

    Bu ailelerdeki bayanlar ya Türkiye’de kocalarıyla tanışıp Amerika’ya geliyorlar ya da Amerika’da tanışıp evleniyorlar. Doğal olarak bu ailelerin çocukları genelde Afrikan Amerikan, yani siyah, bazen de melez bir fiziğe sahip oluyorlar ve az da olsa Türkçe anlayıp konuşabiliyorlar. Bu çocukların diğer Türk asıllı çocuklarla kaynaşması da hayli zor olmaktadır. Aşırı hareketli oluşları karşısında kendilerine yapılan uyarıları da ayrımcılık olarak algılayabilmektedirler. Çocuk, babası hıristiyan olduğu için zaman zaman kiliseye gitmekte, annesi müslüman olduğu için de zaman zaman camiye gelmektedir. Her iki tarafta da iki farklı din ve kültür. Bu tip evliliklerde yıllar geçtikçe  boşanmalara kadar varabilecek ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Afrikan Amerikan erkek, evlilik öncesi alıştığı alışkanlıklarından vaz geçememekte ve sürdürmeyi yeğlemektedir. Özellikle içki ve gece hayatı alışkanlığı, ailede şiddete yol açmakta, bu durumdan çocuklar da olumsuz olarak etkilenebilmektedir.

    1. Kocası Müslüman Beyaz Amerikalı olup Karısı Türk olan Aileler.

    Burada erkek genellikle evlenmeden önce hanımın isteği üzerine Müslüman olmuştur. Dini pratikleri hakkında fazlaca bilgim yok, ama seneler geçmesine rağmen Türkçe öğrenmiyorlar. Önemli dini gecelerde ve bazı günlerde derneklerin yaptıkları faaliyetlere katıldıkları halde,Türkçe bilmeyişleri genelde onları topluluktan uzakta tutmaktadır.

    1. Kocası Hıristiyan Beyaz Amerikalı Olup Karısı Türk olan Aileler.

    Bu tip aileler genelde ikinci nesilde ortaya çıkmaktadır. Bu ailelerde koca Türkçe bilmediği için aile içinde İngilizce konuşulmaktadır. Çocukların isimleri de genelde İngiliz isimleridir. Kadın Türk olduğundan kendisini Müslüman hissedebilmekte, fakat din sadece ölüm ve mevlit törenlerinde gerekli bir kurum olarak algılanmaktadır. Bu tip ailelerin genelde Türklerin bir araya geldikleri derneklerden uzak durdukları gözlemlenmektedir. Bu grubun genel olarak  en büyük problemi, dil ve kültür farklılığından dolayı diğer Türk aileleriyle kolayca kaynaşamamalarıdır. Bu tip ailelerde Amerikan kültürü hakim kültür olduğundan Türk kültürü olarak sadece büyüklerden öğrenilen Türk yemekleri kalmıştır.

    SONUÇ

    Maryland, Washington, DC., ve Virginia’da yaşayan Türk ailelerinin tüm bu sorunlarının altında yatan en büyük problem, birbirlerinden uzakta, kopuk ve dağınık yaşamalarıdır. Genelde maddi olarak durumları iyi olduğundan bir araya gelme, cemiyetleşme ve ortak hareketlerde bulunma gibi bir kaygıları yoktur. Amerikalı ve diğer din, kültür ve milliyete mensup insanlarla çok rahat bir şekilde anlaşabilmektedirler. Bunun bir sonucu olarak çocukları Türkçeye yabancı kalmakta, İngilizce anadil olmakta, Amerikan kültürü ortak ve hakim kültür olarak kişinin kimliğini belirlemektedir. Bu durum cami merkezli derneklerden uzakta yaşayan Türk ailelerinin yaşantılarında daha bariz bir şekilde görülmektedir.

    ÇÖZÜMLER

    Amerikada yaşayan Türkler olarak bir yol ayrımında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Şöyle ki, Amerika’da yaşayıp Müslüman Türk olarak kalmak mı istiyoruz yoksa Amerikalı veya Amerikalı Müslüman olarak mı kalmak istiyoruz. Amerikalı olarak dünyayı algılamak ve yaşamak istiyorsak, asimile olmayı baştan kabul etmişiz demektir. Amerikalı Müslüman olarak kalmayı seçersek, çocuklarımız bizden sonra kendileri için anavatan olarak Amerikayı seçecekler, İslamı da iu anda haki düşünce olan selefi çizgide algılayıp yaşamaya çalışacaklardır. İngilizcenin yanında Arapça’yı da öğrenecekler ama Türkçe öğrenme gereksinimi duymayacaklardır. Kendileri de büyük ihtimalle gayr-ı Türk bir eş bulup tamamen Amerikanlılaşacaklardır, ama milli hiç bir duygu ve hisleri olamadan, köklerinden koparılmış bir dünya vatandaşı olacaklardır. Tüm bu nesillere şimdiden kayıp olarak bakabiliriz.

    Gerçekleştirilebilecek Çözümler:

    1. Türkler arasında dini ve milli kimliği oluşturma yolları aranmalıdır. Bu uğurda cami merkezli dernekler desteklenmeli ve faaliyet alanları artırılmalıdır. Bu derneklerin birbirinden bağımsız çalışmaları yerine aralarında koordinasyon sağlanarak ortak programlar yapılmaya çalışılmalıdır.
    2. Aile kuracak olan gençlere yönelik, ailenin önemi ve gelecek kuşakların yetiştirilmesiyle ilgili seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.
    3. Eğitim doğal olarak tüm bu sorunlar için en önemli çözüm kaynağıdır. Amerikada yaşayan Türkler çocuklarını Amerikan okullarına gönderme yerine, dini eğitimi de olan okullar açmalıdırlar. En azından lise eğitimi dini tedrisatla birlikte verilmelidir. Bu okullar ilk önceleri büyük merkezlerde ve yatılı olarak açılabilir. Sonrasında daha küçük şehirlerde lokal olarak eğitim-öğretim verilebilir.

 
1 2 3 4 5   Puan Yok  
 Kaynak :  Dr.Cahid KARA

 Kategori  Köşe Yazısı

2486 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

 
 
 

 Habervaktim.com
 Zonguldak Haberler.com
 Duyuru
 Köşe Yazıları

Kenan Tunç

Kenan Tunç ¬
YAŞLILIK MUHABBETİ

Lütfi DEDEMEN

Lütfi DEDEMEN ¬
SİYASETEN SİYASET / İCRAATIN İÇİNDEN-2

Yrd.DoçDr.Cahid Kara

Yrd.DoçDr.Cahid Kara ¬
CAMİLERİMİZ ve BİZ

İlyas KARA

İlyas KARA ¬
Bilgisayar Satın Alma Rehberi - 3

Ferat ÖZYURT

Ferat ÖZYURT ¬
İSTİKLÂL MARŞININ KABULÜ ( 12 Mart 1921 )

Ahmet Burak ÖZYURT

Ahmet Burak ÖZYURT ¬
Genç Kaşifler Treni-1

Necati AKSOY

Necati AKSOY ¬
ZAMANIMIZIN GENCİNE NASİHAT

Hüseyin Altuncu

Hüseyin Altuncu ¬
GÜNÜMÜZ İNSANI

Nevim Karahan

Nevim Karahan ¬
Balçova Anadolu Lisesi Şiir Dinletisi
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
PERŞEMBE BELDEMİZDE GİYİM VE EL NAKIŞI KURSLARI SERGİSİ AÇILDI PERŞEMBE BELDEMİZDE GİYİM VE EL NAKIŞI KURSLARI SERGİSİ AÇILDI
Perşembe Merkez Camii’nin zemin katındaki çok amaçlı salonda düzenlenen sergide el emeği göz nuru eserler büyük ilgi gördü.......
 
 Takvim
30  Mayıs 2016  
Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 
 Ziyaretçi Ystatistikleri
   
 Online : 4
 Bugün : 314
 Dün : 446
 Toplam : 720861
 Ip No : 54.81.164.142
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.956 2.9613
  Euro 2.6519 2.6695
 
 Hava Durumu 

Güncel | Eğitim | Spor | Ekonomi | Kültür Sanat | Sağlık | Söyleşi | Öykü ve Şiir | Bilim ve Teknoloji | Yaşam | Bartın Haberleri | Tefekkür-İnanç | Analiz Yazıları | Perşembe Merkez Camii | Gizlilik Politikası


 
 

   © Copyright - 2008- PERŞEMBENİN SESİ - Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu site

 Çilem.Net

altyapısını kullanmaktadır. Site Admin: İlyas KARA
Haber Admin: Ferat ÖZYURT

0,73 saniye.